Το Ελληνικό αλφάβητο για την ψυχή

Χ Ψ Ω<—->Ω Ψ Χ Διαβάζοντας κάποιος “ανάποδα”, δηλαδή απο το τέλος προς την αρχή τα τρία τελευταία γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου, η φράση η οποία αναδεικνύεται είναι η εξής: “Ω μέγα ψυχή”!

Navigate
Scroll Up